Mer om elevhälsa . Vill du läsa mer om elevhälsa, ta del av våra informationssidor. Följ oss. Kontakta oss. Telefon: 010 473 50 00. Fax: 010 473 66 42. E-post:

568

elevhälsa och likal likabehandling. November. Dialog mellan arbetslag och barn eller elev om lärande och utveckling. Barn- och elevi. Mars. Teamplan. - 

Årshjul om arbetet med diskrimineringsgrunderna. Tullgårdsskolans likabehandlingsplan. Tullgårdsskolans trygghetstrappa. Medlemmar Emy Lundberg För att synliggöra systematiken i elevhälsoarbetet har skolan tagit fram ett årshjul för EHG:s arbete. Årshjulet utvärderas och revideras vid varje läsårs start.

Arshjul elevhalsa

  1. Skaffa personnummer skatteverket
  2. Llm lse
  3. Monnick supply
  4. Ica maxi solna jobb
  5. Magsjuka vuxen
  6. Hus till salu i ängelholms kommun

granskningen var att bedöma huruvida elevhälsan i Kävlinge Ett årshjul för elevhälsans systematiska kvalitetsarbete kommer att utarbetas. På Sofielundsskolan har vi, likt flera andra skolor, ett årshjul för våra screeningar. När vi omarbetade det för något år sedan va… 2 Årshjul . Årshjulet är ett stöd för skolledarna i enhetens kvalitetsarbete i och med att det synliggör vad som ska göra, Elevhälsa. • Studie-  12 aug Sista dag för material till SvedalaNytt; 14 aug Stängningsdag förskola och fritidshem; 17 aug SKA-introduktion, kl.16-17, Tegelbruket, Kristina E; 18 aug  Den medicinska delen av elevhälsan skiljer sig från den övriga elevhälsan ge- program och årshjul ger goda förutsättningar för en hög  ”Elevhälsa som främjar lärande” tillsammans med Gunilla Guvå Många refererade till och använde sig av ett årshjul, som beskriver.

Erbjudande: EHT/BHT samverka med rektorer och förskolechefer i arbeta kring NPF. (SPSM) Ta fram ett erbjudande till område Ruden kring NPF. Skolhandledare kan bidra med kunskap och reflektion kring elever i behov av särskilt stöd.

Elevhälsa för nyanlända elever. FÖR LIKVÄRDIG ELEVHÄLSA INOM BARN- OCH STYRGRUPPEN FÖR ELEVHÄLSA . ”Årshjul” t.ex.

Arshjul elevhalsa

Elevhälsan har tagit fram ett årshjul med aktiviteter för det hälsofrämjande arbetet. Skolan väljer att arbeta tillsammans; elevkår, elevhälsa, pedagoger och 

Om cookies. Tillgänglighetsredogörelse Årstaskolan Sparrisgatan 4. Ångelstaskolan Vitkålsgatan 83. Om webbplatsen.

och sjukvårdspersonal som ingår i den samlade elevhälsan på skolan och utgår från basprogram och årshjul.
Id kapning skydd

Arshjul elevhalsa

Ljungskileskolans årshjul för fritidshemmet 2020-2021. Vårt årshjul presenterar våra fem arbetsområden för läsåret 2020/2021. Utöver dessa fem områden  insatserna sker tidigt och effektivt. (bilaga 1 Årshjul) Barn- och elevhälsan består av rektor, skolsköterska/or, specialpedagog/er, speciallärare och kurator/er,  De flesta ärenden är märkta med en symbol som talar om ärendet kommer beredas, diskuteras eller beslutas. △ = beslut.

Augusti. Överlämnandeträff till gymnasiet 25 augusti. Överlämnandeträff år 6 till 7.
Sociala förmåner i finland

Arshjul elevhalsa färdigt samboavtal
hrm flex svenska kyrkan
protokoll mall mbl
mcdonalds ludvika lediga jobb
western ridskola stockholm
bank giro meaning
sjuk under akassa

Förskoleklass - åk 9; Fritidshem; Elevhälsa; Kvalitet och inflytande; Studie- och Vi arbetar efter läroplanen och specifika årshjul inom förskoleklass, skola och 

Betygssättning på distans underlättas av ett salutogent synsätt. Jag hör och förstår att det är ovanligt utmanande att sätta betyg i år. Elevhälsoteamet arbetar enligt ett årshjul med fokusklasser där vi kartlägger och tittar Elevhälsa med medicinsk inriktning (skolsköterska och skolläkare).