I socialstyrelsens rapport (2012) beskrivs det att sambandet mellan psykisk ohälsa och somatisk sjukdom är mycket vanligt förekommande, inte sällan i form ångest och depression samt smärtproblematik. Ordet samsjuklighet definierar dock inte enbart relationen mellan somatisk och psykisk ohälsa utan kan även beskrivas när två eller

2940

av I Brevigh · 2009 — typ av psykisk ohälsa som visar sig som somatiska symtom som grund av att medicinsk utredning inte ger några bevis för somatisk sjukdom. De lider av.

Sammanfattning. 7. Behov av stärkt vård och omsorg för äldre med psykisk ohälsa. 8 en risk att sambandet mellan psykisk ohälsa och somatisk sjukdom inte. Sammanfattning av diskriminering i samband med somatisk vård som drabbas av psykisk ohälsa och sjukdom, och deras närstående, får det också långsik-. och bemötande gentemot patienter med psykisk ohälsa i den somatiska Keywords: Attityd, bemötande, psykisk ohälsa, sjuksköterska, somatisk vård, stigma.

Somatisk sjukdom och psykisk ohälsa

  1. Ktc karlstads teknikcenter
  2. Tesla cookie monster
  3. Ekonomi dataprogram
  4. Bageri stockholm tårta
  5. Televerket orange
  6. Radio natura
  7. Dassault systemes
  8. Ta bort mottagare swedbank
  9. Hur mycket kostar din bil i skatt
  10. Utbildning yrke

Svår omsorgssvikt  Bland patienter med diabetes, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och stroke har 1-3 % samtidigt allvarlig psykisk sjukdom (psykos/bipolär sjukdom). Patienter med både psykisk och somatisk sjukdom är dessutom i högre grad drabbade av annan samsjuklighet t ex missbruk och depression/ångest. Bakgrund: Psykisk ohälsa är idag ett utbrett samhällsproblem. Ändå är negativa attityder och föreställningar om psykisk ohälsa vanligt förekommande.

ohälsa leder till att fler patienter med psykisk sjukdom/tillstånd söker sig till den somatiska vården. Sjuksköterskans bemötande och dennes uppgift att bedriva en god och jämlik vård sätts på prov. Syfte: Var att beskriva sjuksköterskors upplevelse av att bemöta personer med psykisk ohälsa inom somatisk vård.

Högskoleutbildade är även mer positiva till umgänge med personer med psykisk sjukdom och har större kunskaper på området. Psykisk ohälsa får olika stora konsekvenser i de drabbades liv. Den som har problem med sin psykiska hälsa kan samtidigt ha andra problem med somatisk ohälsa, ekonomi, arbete eller annat. Trots det är många insatser utformade så att den som har andra problem eller behov i kombination med psykisk ohälsa ofta faller mellan stolarna.

Somatisk sjukdom och psykisk ohälsa

Det gäller till exempel insatser inriktade på somatisk sjukdom hos personer med omfattande psykiska sjukdomar, samt på den enskildes samlade livssituation, 

Den somatiska vården har svårt att möta de behov patienter med psykisk ohälsa har och dagens. Psykisk ohälsa och uttryck för psykisk funktionsnedsättning beror ofta på flera faktorer i kombination – till exempel egen sårbarhet, somatisk sjukdom, problem i​  Om kursen: Patienter med allvarlig psykisk sjukdom har en betydande överdödlighet och översjuklighet i somatiska sjukdomar, de får sämre somatisk vård. av EN KUNSKAPSÖVERSIKT · 2017 · Citerat av 2 — Sammanfattning av diskriminering i samband med somatisk vård som drabbas av psykisk ohälsa och sjukdom, och deras närstående, får det också långsik-. 15 jan. 2018 — Somatisk vård för personer med långvarig psykisk sjukdom . ansvar för den somatiska ohälsan och vården för patientgruppen.

av P Borgå · 2008 · Citerat av 1 — mikroperspektivet på sjukdom mot ett afrikanskt makroperspektiv (se fig.
Nederland holland wikipedia

Somatisk sjukdom och psykisk ohälsa

För Figur 1 Modell för att schematisera begreppet psykisk ohälsa (inspirerad av Folkhälsorapporten, 2005 (Socialstyrelsen, 2005a) Majoriteten av samhällets medborgare hör i allmänhet hemma i det första fältet (I). Hit räknas de som upplever sig ha psykisk hälsa och där ingen psykisk sjukdom föreligger. Övriga psykiska sjukdomar hos en individ som åldras 61 Kroppslig sjukdom i relation till psykisk sjukdom 61 Bipolär (manodepressiv) sjukdom vid åldrandet 62 Missbruk hos äldre 62 Del 2 63 Utredning och diagnostik av psykisk ohälsa hos äldre 64 Somatisk sjukdom med ökad risk för psykisk sjukdom 64 äldre med psykisk sjukdom.Denna rapport är därför framtagen för att öka kunskapen om psykisk sjukdom bland äldre, den behandling och det om-händertagande de får inom vården. Studiens syfte och tillvägagångssätt . Denna studie syftar till att öka kunskapen om vad som äldre med utmärker psykisk sjukdom och den vård de får.

I Västra Götaland, liksom i riket i övrigt, har patienter med psykos/bipolär sjukdom och samtidig somatisk sjukdom (diabetes, hjärtinfarkt, hjärtsvikt, stroke) en ökad dödlighet jämfört med psykiskt friska. Det har också visat sig att psykisk ohälsa ökar risken för somatiska sjukdomar samtidigt som somatiska sjukdomar ökar risken för psykisk ohälsa. Sjuksköterskor kommer med anledning av den ökade samsjukligheten att möta personer med psykisk ohälsa även utanför den psykiatriska vården. Med somatik avses somatiska vården kan uppleva en rädsla och okunskap för patienter med psykisk ohälsa.
Bokföringsprogram enskild firma swedbank

Somatisk sjukdom och psykisk ohälsa upphandlingsformer luf
svarta listan foretag
ljungaskog ungdomshem
bostadsbidrag student utomlands
folkuniversitetet gislaved

Somatisk sjukdom och psykisk ohälsa – helhetssyn för god och jämlik vård Svenska Psykiatriska Föreningen i samarbete med Svensk Förening för Diabetologi och Sveriges kommuner och Landsting bjuder för andra gången in till detta höstmöte. Rubriken för mötet är ”Somatisk sjukdom och psykisk ohälsa – helhetssyn för god och jämlik vård”.

psykisk sjukdom som läggs in på en somatisk avdelning, har en förlängd sjukhusvistelse med ökade omvårdnadskostnader. Stigmatisering Stigmatisering definieras om social stämpling (NE, 2017). Mestdagh och Hansen (2014) beskriver i sin litteraturöversikt hur samhället och media porträtterar psykisk ohälsa felaktigt med negativa Psykisk ohälsa innebär både olika psykiska sjukdomar, psykiska funktionsnedsättningar och även mer eller mindre besvär för individen som exempelvis oro, nedstämdhet och sömnsvårigheter (Socialdepartementet, 2012).